Jaké dokumenty jsou k testaci potřeba?

V případě PRVOTESTACE (nově testovaného vozidla)

a) U vozidla v ČR dosud neregistrovaného, případně odhlášeného z registru (bez SPZ a TP):

– kopie původních dokladů k vozidlu (TP, potvrzení k registraci, schvalovací protokol, zahraniční TP …)

– doklad o nabytí vozidla / motocykl (kupní smlouva, darovací smlouva …)

– vyplněný a podepsaný protokol k testaci vozidla (včetně všech rozměrů a váh), ke stažení zde

– dobová dokumentace k vozidlu / motocyklu (prospekty, katalogy ND, katalog příslušenství, příručky …)

– jakékoli doklady související s vozidlem a mapující jeho historii

– potvrzení o akceptaci žádosti o testování vozidla od VK Pardubice (žádat lze na email předsedy Klubové testační komise p. Koubka kamil.koubek@gmail.com

b) U vozidla v ČR již registrovaného (s platnou SPZ a TP)

– kopie dokladů k vozidlu (VTP, ORV – „malý TP“)

– doklad o nabytí vozidla (jsou-li údaje v testačním protokolu rozdílné od údajů ve VTP)

– vyplněný a podepsaný protokol k testaci vozidla (včetně všech rozměrů a váh), ke stažení zde

– potvrzení o akceptaci žádosti o testování vozidla od VK Pardubice (žádat lze na email předsedy Klubové testační komise p. Koubka kamil.koubek@gmail.com

V případě RETESTACE (prodloužení platnosti testace již otestovaného vozidla)

u a) i b)

– Průkaz historického vozidla (PHV)

– doklady, které osvědčují způsobilost vozidla na pozemních komunikacích (protkol STK, znalecký posudek …)

POZOR: Je povinností každého majitele HV, zajistit si včas prodloužení platnosti testace na další období. Platnost končí vždy k 31.5. V opačném případě je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a vystavujete se riziku postihu ze strany správního úřadu, policie a případně pojišťovny v případě způsobení škody třetí osobě!!!